Välkommen

Maine Coon Kattuppfödning

Vi hälsotestar våra katter och katterna är stambokförda i SVERAK. Vår uppfödning är medlem i kattklubben Fräset som är SVERAK-ansluten.

Rosetails

Köpa katt

Att köpa katt från oss

Med katten följer

Kontakt

Telefon: 073 – 422 67 43

E-Post: mona.rosbacke@gmail.com